Mathem krishanterar

För några timmar sedan avslöjade Aftonbladets 200 sekunder en rad osanitära leveransförhållanden hos Mathem.se.

Är det vettigt med tävlingar i PR och marknadsföring?

Hur är det med tävlingar i marknadsförings- och PR-branschen? Diskussionen engagerar, men det handlar inte om att vara för eller emot branschtävlingar.